Aktualności

Deklaracje członkowskie – wezwanie

11 sty 2024

Podziel się tym wpisem

Zarząd Stowarzyszenia wzywa wszystkich Członków Stowarzyszenia do wypełnienia i odesłania w terminie 2 dni roboczych na adres poczty elektronicznej: biuro@crp.org.pl oraz adres siedziby Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 1 , 00-640 Warszawa – deklaracji członkowskich, których wzór załącza się poniżej oraz Klauzuli RODO.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024