Projekt 2020


Cykl zajęć edukacyjnych zwiększających świadomość prawną, konsumencką i finansową uczniów szkół średnich w województwie mazowieckim.

Młodzi obywatele z uwagi na wkraczanie w świat przedsiębiorców oraz na rynek pracy poszukują możliwości zaspakajania swoich potrzeb w zakresie wiedzy.

Statystyczny uczeń chcąc uzyskać informację o możliwościach rozpoczęcia ścieżki zawodowej oraz przysługujących mu prawach poszukuję wiedzy w internecie, który niekoniecznie odpowiada w sposób zharmonizowany na najważniejsze pytania. Zajęcia dodatkowe zawierające najbardziej interesujące dla tej grupy wiekowej informacje oraz instrukcje są jak najbardziej wskazane dla prawidłowego usystematyzowania tej wiedzy oraz poznania możliwości, które do tej pory nie były znane. Kształcenie w sposób prawidłowy młodzieży jest nie tylko niezbędne dla zainteresowanych ale również dla systemu, który zyskuję świadomych obywateli, którzy dzięki możliwości rozpoczęcia drogi zawodowej są niezwykle owocni dla porządku prawnego oraz rynku przedsiębiorców.

Świadomi obywatele to sukces do uzyskania postępu w grupie wiekowej 18-25, którzy cechują się niezwykłą mobilizacją o którą należy zadbać już w tym wieku.

Zajęcia poprowadzone przez ekspertów z konkretnych dziedzin pozwalają na poznanie konkretnych elementów o które należy zadbać aby uzyskać sukces oraz wykształcić świadomych obywateli wkraczających w dorosły świat. Niejednokrotnie lekcje dodatkowe różniące się od standardowych zajęć podstaw przedsiębiorczości pozwalały zagłębić się w konkretnej tematyce odpowiadając na najważniejsze w tej materii pytania.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024