O nas


Kim jesteśmy?

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem którego głównym celem jest rozwój inicjatyw w zakresie przedsiębiorczości oraz prawa na wielu płaszczyznach. Działalność opierająca się na tworzeniu przedsięwzięć ma na celu zwiększanie świadomości prawnej i technologicznej.

Działalność Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości opiewa się wokół:

  • działalności wspomagającej rozwój przedsiębiorczości,
  • promocji współpracy środowisk naukowych z bisnesem na rzecz zrównoważonego rozwoju,
  • wywieraniu wpływu na rozwój przedsiębiorczego klimatu na lokalnym rynku,
  • promocji wymiany wiedzy o nowoczesnych technologiach,
  • promocji nowoczesnych rozwiązań w sferze organizacji i funkcjonowania bisnesu,
  • współdziałania z innymi organizacjami i stowarzyszeniami
  • promowaniu postaw przedsiębiorczości

Jeśli szukasz pomocy jako przedsiębiorca skontaktuj się z Nami a znajdziemy odpowiednią i fachową pomoc dla Twojej firmy!

Partnerzy

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024