Aktualności

Unia Rynków Kapitałowych w UE: Ochrona inwestorów detalicznych

12 lip 2023

Podziel się tym wpisem

Autor: Marcel Bartczak

W związku z kwietniowym apelem Rady Europejskiej o pogłębienie działań na rzecz tworzenia Europejskiej Unii Rynków Kapitałowych, o czym informowałem w moim komunikacie z 28. kwietnia bieżącego roku, przekazuję niniejsze doniesienie dotyczące dalszego postępu w omawianym temacie.

W odniesieniu do apelu Rady, 24. maja Komisja Europejska ogłosiła przyjęcie pakietu inwestycji detalicznych, który ma na celu zwiększenie ochrony i zaufania inwestorów detalicznych, a także poprawę ich zaangażowania w Unii Rynków Kapitałowych.

W skład przedstawionego pakietu inwestycji detalicznych wchodzą różnorodne środki mające na celu wprowadzenie ulepszeń i zapewnienie ochrony inwestorom detalicznym na każdym etapie inwestycji.

Jednym z głównych zamierzeń pakietu jest poprawa sposobu komunikacji z inwestorami detalicznymi w kwestii produktów i usług inwestycyjnych, tak aby były bardziej zrozumiałe i jednolite, uwzględniając współczesne realia cyfrowe oraz preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju. Dodatkowo, wprowadzane są środki mające na celu zwiększenie przejrzystości i porównywalności kosztów, a także regularne dostarczanie informacji inwestorom detalicznym dotyczących wydajności ich portfeli inwestycyjnych.

Pakiet inwestycji detalicznych ma również na celu rozwiązanie ewentualnych konfliktów interesów w dystrybucji produktów inwestycyjnych. Planowane są zakazy zachęt dla sprzedaży „execution-only”, a także wymogi dotyczące zgodności doradztwa finansowego z najlepszymi interesami inwestorów detalicznych. Dodatkowo, przewiduje się środki mające chronić inwestorów detalicznych przed mylącym marketingiem oraz zwiększyć odpowiedzialność pośredników finansowych za stosowanie takiej komunikacji marketingowej.

Pakiet obejmuje również działania mające na celu wzmocnienie zdolności konsumentów do podejmowania lepszych decyzji finansowych poprzez promowanie edukacji finansowej oraz redukcję obciążeń administracyjnych dla zaawansowanych inwestorów detalicznych.

Pełna implementacja pakietu będzie wymagać wprowadzenia zmian w istniejących dyrektywach i rozporządzeniach dotyczących rynków finansowych.

Komisja Europejska podkreśla, że pakiet inwestycji detalicznych jest odpowiedzią na zmieniające się warunki rynkowe oraz wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji publicznych, mając na celu ochronę interesów inwestorów detalicznych oraz poprawę ich zaangażowania w rynkach kapitałowych Unii Europejskiej.

Dzięki uprzejmości Centrum Nowych Technologii GreenLab

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024