Publikacje

Zarządzanie kryzysowe firmą cz. II 

28 sty 2022

Podziel się tym wpisem

Kontynuacją wykładu Łukasza Hnatkowskiego z Wydziału Prawa i Administracji UW na temat zarządzania kryzysowego firmą było m.in. omówienie ułatwień dla przedsiębiorców odczuwających skutki lockdownów wprowadzanych przez państwa w dobie pandemii. Prelekcja jest częścią webinarium Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Dosyć dużą zaletą, która powinna być pozytywnie odczuwana przez polskich przedsiębiorców, jest funkcjonowanie wszystkich systemów informatycznych, które podlegają pod różne organy i urzędy. One wszystkie funkcjonują w jednym ekosystemie i potrafią ze sobą współpracować przy zachowaniu pełnej poufności i odpowiedniej anonimizacji danych. Dzieje się tak w celu usprawnienia funkcjonowania państwa oraz obsługiwania obywateli i przedsiębiorców – podkreślił ekspert.  

Kolejnym rozwiązaniem zauważonym przez Hnatkowskiego była i nadal jest możliwość skorzystania przez przedsiębiorców z nisko oprocentowanej pożyczki dla przedsiębiorców funduszu pracy. Jej uzyskanie dawało daje możliwość pokrycia bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, a fundusz pracy jest wyodrębnionym, specjalnym elementem budżetowym, z którego takie środki mogły mogłyby zostać pozyskane.

Prowadzący wykład zwrócił uwagę na kolejne rozwiązanie, które nazywa „bardzo istotnym, prowadzącym do wielu dyskusji medialnych, ale przede wszystkim przynoszącym mnóstwo pomocy dla polskich przedsiębiorców”.                                                      

– Było to wprowadzenie tak zwanego świadczenia postojowego. Zostało ono zaoferowane osobom prowadzącym działalność gospodarczą i sprowadza się do następującej istoty: przedsiębiorca otrzymuje środki finansowe, które mogą stanowić taki ekwiwalent, czyli rekompensatę przychodów, które mógłby uzyskać, a których nie uzyskuje z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ze względu na zagrożenie epidemiczne. Niezbędne reakcje spowodowały, że wymiana usług nie następuje tak jak wcześniej. Oczywiście tutaj niezmiennym wymogiem, który stoi przed przedsiębiorcami, jest złożenie odpowiedniego wniosku – stwierdził prawnik.  

Hnatkowski zaznaczył, że „ważne jest również to, aby ta cała sytuacja znajdowała pokrycie w dokumentacji przedsiębiorcy”.                                                                                     

– To jest coś, co dla przedsiębiorców, ale również dla obywateli i uczestników życia społeczno-gospodarczego powinno być czymś naturalnym, oczywistym i pożądanym, wręcz wzorcowym. Mianowicie chodzi o prowadzenie rzetelnej, dokładnej, aktualnej i korespondującej z rzeczywistością dokumentacji, w szczególności dokumentacji finansowej. Taka dokumentacja jest niezbędną formalnością, żeby przedsiębiorca miał możliwość nieźle się zaprezentować, ale też uwiarygodnić swoją sytuację przed aparatem państwowym, które można podjąć decyzję o wypłacie środków rekompensujących utracone korzyści przez przedsiębiorcę – ocenił uczestnik webinarium Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.                                                                                                                       

Kolejnym rozwiązaniem jest zdaniem Hnatkowskiego możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów wynagrodzeń dla pracowników danego przedsiębiorcy. To działanie finansowe również pokrywane jest z funduszu pracy, przy czym należy podkreślić że jest to tylko dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń. Nie może to bowiem prowadzić do kompleksowego i całościowego pokrywania wydatków na wynagrodzenia. Dotyczyć to natomiast części wynagrodzeń oraz wszystkich pochodnych i części składowych tych kosztów wynagrodzeniowych, którymi są na przykład składki związane z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych.

Następną kwestią, która według eksperta jest bardzo ważna i warto na nią zwrócić uwagę, to posłużenie się terminem „pracownik”, a nie „zatrudniony”. Rozróżnienie tych dwóch rodzajów prawnego umocowania i regulowania świadczenia pewnych działań na rzecz przedsiębiorcy jest bardzo istotne. Osoba zatrudniona jest pojęciem szerszym zakresowo od pracownika. Pracownik to osoba, która pozostaje w stosunku pracy a podstawą jest tutaj umowa o pracę. Osoba zatrudniona wykonuje natomiast pracę na rzecz przedsiębiorcy i otrzymuje za to wynagrodzenie. W zakres osób zatrudnionych wchodzą osoby świadczące obowiązki na przykład na podstawie takich umów cywilnoprawnych jak umowa zlecenie, umowa o dzieło i inne tego typu umowy nieprowadzące do stosunku pracy.                                                                                                                                      

Kolejnym rozwiązaniem, które zostało zaoferowane polskim przedsiębiorcom, to polski bon turystyczny. Zdaniem Hnatkowskiego jest to rozwiązanie szczegółow,e jeżeli spojrzymy na cały pakiet antykryzysowy jako rozwiązanie dla całego społeczeństwa i dla całego państwa, ale z punktu widzenia rynków można zauważyć, że rynek usług turystycznych został dostrzeżony poprzez stworzenie sprofilowanego instrumentu, który uwzględnia jego specyfikę.

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024