Publikacje

Jak stać się konkurencyjną firmą w dobie kryzysu?

28 sty 2022

Podziel się tym wpisem

W jednym z odcinków cyklu webinarium Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości pojawił się temat możliwości wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy. Tę kwestię przedstawił Łukasz Hnatkowski z Wydziału Prawa i Administracji UW.                                  

Hnatkowski rozpoczął swoje wystąpienie od nakreślenia ogólnych informacji na temat najbardziej istotnych kwestii w naukach ekonomicznych. Chodzi o metody oraz techniki zarządzania strategicznego w kontekście prowadzenia przedsiębiorstwa.                                 

– Dlaczego o tych technikach i metodach należy i warto mówić? Dlaczego należy co jakiś czas dokonywać rewizji przeglądu tych technik i weryfikować, czy są one aktualne? – pytał ekspert. W odpowiedzi podkreślił, że akurat w przypadku nauk o zarządzaniu techniki odzwierciedlające możliwość realizowania kompetencji menedżerskich teoretycznie zawsze będą aktualne, ale mogą one stracić na praktycznej aktualności.                                           

– Częstym niebezpieczeństwem jest niedostrzeganie zachodzących zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Chodzi przede wszystkim o to, jak dynamicznie przeobraża się nasza gospodarka. Generalnie można mówić o nowej gospodarce – oznajmił uczestnik webinarium. 

Aby wyjaśnić, co kryje się pod tym terminem, Hnatkowski zacytował laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii profesora Josepha E. Stiglitza. Według niego za nową gospodarkę można przyjąć wirtualną arenę, na której prowadzona jest działalność, zawierane są transakcje i dochodzi do tworzenia oraz wymiany wartości, a także, gdzie dojrzewają bezpośrednie kontakty pomiędzy jej uczestnikami.                                                                    

Jedną z ważniejszych, wyróżniających tę gospodarkę cech jest również to, że te przemiany społeczno-gospodarcze oraz strategie rozwojowe, które są realizowane, opierają się na informacjach. Zaczęły one stanowić absolutny fundament podstawy sukcesu i jedną z cech determinujących budowanie, tworzenie i wzmacniania przewagi konkurencyjnej. Trzeba mieć na względzie, że ta problematyka nowej gospodarki zyskuje w dyskursie i ma większe znaczenie w kontekście narzędzi i mediów elektronicznych, sieci komputerowych oraz technik przetwarzania danych. Trzeba pamiętać, że to ostatnie jest bardzo szerokim pojęciem. Jeśli będzie mnóstwo różnych operacji z danymi, to wówczas staje się kluczowe dla rozwoju nowej gospodarki. Wyróżnia się w literaturze kilka obszarów, które mogą stanowić jej fundamenty. Są to: system innowacyjności, system szkoleniowo-edukacyjny, system informacyjny oraz system zarządzania wiedzą na poziomie innowacji.                                                              

Zdaniem Hnatkowskiego „do znudzenia można podkreślać, że główną osią, wokół której buduje i potęguje się wartość firmy, jest kapitał intelektualny czyli wiedza”.                        

– Polega on na zdolności do adaptacji do zmieniających się dynamicznie warunków otoczenia oraz elastyczności w stylu zarządzania. Jest ono zupełnie odmienne od tego, które funkcjonowało w rzeczywistości przez wiele stuleci. Zazwyczaj można było się spotkać z modelem pojedynczej władzy, gdzie dyspozycje są określane odgórnie, a nie w dobie liberalizacji wielu procesów, szczególnie intensywnych w XXI wieku. Można zatem mówić o partycypacyjnym stylu biznesu – tłumaczył prawnik.                                                                                                              

Wydziału Prawa i Administracji UW podkreślał również, że coraz powszechniejsze jest wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kładzenie coraz większego nacisku na faktyczne wykorzystanie wszelkich możliwości związanych z tworzonymi innowacjami, a także możliwościami wdrażania tych innowacji do funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nowa gospodarka odróżnia się od tej klasycznej, którą znamy z obrazu przebijającego się przez większość naszej historii. Obecnie poziom konkurencyjności pomiędzy przedsiębiorstwami, czyli uczestnikami rynku, jest znacznie wyższy i przedsiębiorcy muszą poświęcać więcej uwagi, czasu, wysiłku oraz zasobów, żeby osiągnąć odpowiednią pozycję konkurencyjną i przewagę nad swoimi konkurentami. W tym celu stosowane są różne techniki zarządcze. Niektóre z nich mogą mieć charakter bardziej technokratyczny, inne zaś naturalistyczny i oparty na działaniach, które mogą wydawać się po prostu oczywiste i zdroworozsądkowe.                                                                                                                 

– Nazwanie procesów i schematów działania oraz nadanie temu pewnego charakteru procedury czy też techniki sprawia, że strukturyzowanie możliwości zarządzania przedsiębiorstwem zwiększa stopień czytelności badania rynku. Poszerza też zdolności do porównywania realizacji i rozwoju pozycji konkurencyjnych przedsiębiorstw w danym rynku lub w danym segmencie rynku – wyjaśniał uczestnik projektu  Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Mokotowska 1
00-640 Warszawa

biuro@crp.org.pl

NIP 1132998160
REGON 383361468
Konkurencyjność polskiej gospodarki i jej perspektywy w stosunku do strefy euro w świecie post-kryzysowym wraz z oceną skutków politycznych dla Polski.
CRP © 2024